Reiki, sydämen polku

Kanavoin Mikao Usuin reikiä.

Sana Reiki on japania, ja se tarkoittaa universaalia elämän energiaa. Reiki on sielun energiaa, henkisesti ohjattua elämän voiman energiaa.

Reiki on hoitomuoto, jossa hoitaja välittää parantavaa energiaa käsiensä välityksellä. Reiki kanavoituu yhtä hyvin sekä kaukohoitona kuin hoitotilanteessa hoitohuoneessa. Reiki ei perustu uskontoihin eikä elämänkatsomukseen.

Reiki herkistää kykyämme kuunnella sisäisen intuition ääntä, joka auttaa sairauksien ja vaikeuksien ymmärtämistä ja syiden tiedostamista.

Kaikkiin kanavointeihin sisältyy joko kirjallinen tai suullinen palaute.

Reikihoidon aikana koettu syvä rentous laukaisee stressiä ja avaa energiatukkeumia. Ihmisen omat paranemisprosessit nopeutuvat, kivut ja säryt voivat helpottua ja omat voimat lisääntyä.

Olen Reiki Master, ja koulutan reikioppilaita mm Lieksassa ja Joensuussa

Teen energiakehon kuntoutuksia ja tilojen puhdistuksia.

Monenlaiset häiriöt voivat kuormittaa kehoamme. Häiriöt kehollamme ja energiakentässämme imevät meistä energioita ja pahimmassa tapauksessa sairastuttavat meidät.

Myös maaperästä tulevat häiriöt hankaloittavat elämää.

Näitä häiriöitä tutkin ja autan tarvittaessa.

Kanavoin parantavaa energiaa

Parantava energiahoito on tehokas tapa hoitaa kiputiloja.

Parantavaa energiahoitoa teen useammalla tavalla.

Asiakkaalla voi olla jokin tietty kipukohta, jota hoidetaan. Hoitotilanteessa löydän kipukohdan, kun liikutan käsiäni hoidettavan yläpuolella.

Kaukoparantaminen on miellyttävä hoitotapa asiakkaalle, koska ei tarvitse lähteä hoitohuonelle, vaan hoidon voi ottaa vastaan omassa kotona.

Aura ja chakrat

Pystyn lukemaan aurastasi, miten chakrasi toimivat ja minkälainen on kehosi energeettinen tila.

Ihmisellä on 7 suurta energiakeskusta, päächakraa. Ne sijaitsevat selkärangan alueella ja päälaen yläpuolella. Chakrat kontrolloivat energian virtausta kehossamme.

Chakrojen tarkoitus on mahdollistaa kehitys kaikilla tasoilla: fyysisellä, tunnetasolla, mentaalisella ja henkisellä.

Chakrat toimivat ikäänkuin pumput tai venttiilit säädellen energian virtaa. Me avaamme ja suljemme näitä venttiilejä ajatuksiemme, tunteidemme ja kokemustemme kautta.

Chakrojen kautta saamme viisautta ja sisäistä tietoa. Ne vaikuttavat jokaiseen elämämme osa-alueeseen ja kiinnittävät huomiomme sisällämme olevien henkisten, psykologisten ja fyysisten voimien runsauteeen. Saadaksemme täyden hyödyn siitä energiasta, joka voidaan vuodattaa sisällemme chakrojen kautta, meidän tulee vahvistaa ja puhdistaa kehomme energioita.

Hoidossa 7 päächakraaa puhdistetaan ja tasapainoitetaan normaaiin tilaan.

Hoidot eläimille

Energiahoidot sopivat myös eläimille. Eläimet aistivat hyvin herkästi energioita, ja nauttivat hoidosta.